ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

a Czibere Ágnes Erzsébet e.v., mint szolgáltató által működtetett webáruházhoz

 

I. Szolgáltató adatai:

Szolgáltató neve: Czibere Ágnes Erzsébet e.v. mint a www.agnesczibereart.hu tulajdonosa és üzemeltetője
Szolgáltató székhelye: 4024 Debrecen, Holló János utca 7 3/16
E-mail címe: info@agnesczibereart.hu
Telefonszáma: +36 70 60185 91

 

II. Alapvető rendelkezések:

1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2. A jelen Szabályzat 2021.január 1. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalakon közzéteszi. Felhasználók a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

3. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett webshop weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a webshopnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a webshop tartalmának megtekintésére.

4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a webshop weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a webshopon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

 

III. Megvásárolható termékek köre:

1. A webshopban kizárólag, az Üzemeltető által feltöltött termékek köréből lehet vásárolni. A megjelenített termékek online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

2. A webshopban Üzemeltető részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. Nem vállalunk felelősséget a webshopban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt.

3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Üzemeltető teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

 

IV. Vásárlási feltételek:

1. A termékeket a felhasználó, a www.agnesczibereart.hu webshop oldalán tudja megtekinteni.

2. A képekből lehetősége van választani, rendelni.

3. Rendelési szándéka esetén, a terméket kiválasztva, a “kosár” gombra kattintva van lehetősége a virtuális kosárba helyeznie a terméket.

4. A kosár megtekintése során, a Felhasználó ellenőrizheti az általa megrendelni kívánt tételek helyességét, mennyiségét. Szükség esetén módosíthatja a kosár tartalmát.

5. A kosár automatikusan kiszámítja a rendelés végösszegét.

6. Amennyiben rendelkezik kedvezményekre jogosító kupon kóddal, a Felhasználónak lehetősége van ennek érvényesítésére.

7. Amennyiben a Felhasználó elfogadja a kosár tartalmát és a végösszeget, a “megrendelés” gombra való kattintással tovább léphet a pénztár felületére.

8. A pénztár felületén a Felhasználónak közölnie kell a szállítással, számlázással kapcsolatos adatait, valamint választania kell a fizetési módok közül. A megjegyzés rovatban lehetősége van esetleges kéréseit rögzíteni.

9. A megrendelés fizetését: személyes átvétel esetén készpénzzel vagy bankkártyával (online felületen), házhozszállítás esetén utánvéttel vagy bankkártyával lehetséges teljesíteni. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

10. Az adatok megadását követően, bankkártyás fizetés esetén az oldal átirányít a terminál szolgáltatójához, utánvétes fizetés esetén a rendelés véglegesítésre kerül.

11. A rendelések feldolgozása 24 órán belül megtörténik.

12. A rendelés érkeztetése után a Felhasználó e-mail-ben visszaigazolást kap rendeléséről.

13. Házhozszállítás/Utánvét esetén a kézbesítést a Foxpost/Gls/Magyar Posta végzi.

14. A terméket csak eredeti állapotában és csomagolásában, hiánytalan mennyiségi, minőségi állapotában vesszük vissza.

 

V. Elállási jog/ Visszaszolgáltatási garancia

1. A megrendelő a szerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. A megrendelő az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. Az értékesítő köteles a megrendelő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni.

2. A megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket. A megrendelőt ezen felül egyéb költség nem terheli. Az értékesítő azonban követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Ha az elállási jog alapján visszaszállított áru nincs kifogástalan, újra eladható állapotban, akkor a megrendelő kártérítésre kötelezett, amennyiben az áru állapotának romlását, tönkremenését, vagy visszaadásának másmilyen ellehetetlenülését szándékosan vagy hanyagságból idézte elő.

3. Amennyiben a termékről felbontás során a kézbesítést végző személy (postai kézbesítő, futár) jelenlétében derül ki, hogy bizonyítottan sérült, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét, az értékesítés törlését azonnal biztosítjuk. Bármilyen nemű sérülést, tartalomhiányt a küldemény kézbesítése során az átadó-átvevő közötti tényállási jegyzőkönyvnek kell tartalmaznia! Utólagos tartalomhiányért, esetleg sérülésért felelősséget vállalni nem tudunk!

4. Az elállási jog gyakorlására vonatkozó 17/1999. Kormányrendelet szövegét letöltheti a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapjáról.

 

VI. Megrendelés módosítása, törlése

1. A 2001. évi CVIII. törvény értelmében a megrendelés leadásakor a vásárló felé azonnal értesítést küld az eladó webáruház szoftvere a rendelés felvételének tényéről. Ez az értesítés nem minősül az eladó és a vásárló között létrejött szerződésnek! Csupán jelzi a vásárlónak, hogy rendelési igényét rendszerünk regisztrálta és továbbította az eladó illetékes munkatársa felé.

2. Amennyiben a vásárlóhoz ez 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a vásárló ajánlattételi kötöttségei megszűnnek.

3. Az eladó a rendelés teljesítésének megkezdéséig megadja a lehetőséget a vásárlónak rendelése visszavonására elektronikus úton. A rendelés teljesítésének megkezdésekor a vásárló e-mailben és/vagy telefonon értesítést kap a teljesítés várható időtartamáról, és a teljesítés megkezdésének tényéről, ezután már csak személyesen vagy a “Vevőszolgálat” vagy “Elérhetőségek” menüpontok alatt található elérhetőségek valamelyikén keresztül van lehetőség rendelésének visszavonására

4. A megrendelés utólagos módosítására csak írásos formában e-mailben, vagy telefaxon kerülhet sor (fax-szám, mail cím, telefon).

 

VII. Szerzői jogok

1. Miután a www.agnesczibereart.hu, és aldomainjei, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a www.agnesczibereart.hu, és aldomainjei weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

2. A www.agnesczibereart.hu, és aldomainjei weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

3. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

4. Tilos a www.agnesczibereart.hu és aldomainjei weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a www.agnesczibereart.hu, és aldomainjei weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.

5. A www.agnesczibereart.hu, és aldomainjei név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

 

VIII. Adatvédelem

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: https://agnesczibereart.hu/adatkezeles/

 

IX. Archiválás, megőrzés:

Az Üzemeltető a webshopban a Felhasználók adatait 3 évig tároljuk rendszerünkben. Ezt követően a Felhasználók törlésre kerülnek.